Thursday

Day 2: Masalah Psikososial Yang Dihadapi Pesakit Kanser..

Dear All,
Thanks For Reading..

Maksud Psikososial:
-Psikososial-aspek psikologikal ( kognitif), emosi dan sosial.
-Setiap pesakit kanser bukan sahaja terdedah kepada isu kesihatan dan perubatan.
-Sebaliknya, memang berhadapan dengan isu psikososial.

Isu Psikososial.
::Isu Psikososial kerap timbul terutamanya apabila pesakit berhadapan dengan tahap berikut:
-penafian (denial)
-marah ( anger)
-negosiasi ( bargaining)
- tekanan ( stress)
-penerimaan ( acceptance)

Source: seminar kanser 2011.
- Kubler-Ross: on death & dying (2009) 40th eds..

No comments: