Thursday

National Cancer Society Malaysia NCSM.

Dear All,
Thanks For Reading.

National Cancer Society Malaysia. NCSM.
NCSM adalah satu badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1966 bertujuan untuk memberi latihan,pendidikan, sokongan moral dan rawatan bagi mereka yang disahkan menghidapi kanser.

Badan bukan kerajaan yang pertama di Malaysia khusus untuk Kanser.

"Through its education programmes , screening and treatment centres, support services and efforts aimed at eradicating cancer, the Society will walk on a journey of hope with all Malaysians."

SK 2011. RHKB.

No comments: